Izobraževanje

IMG_1914_0

– poučujem na višjih strokovnih šolah ter visokih šolah na področju gostinstva in turizma,

-predmetna področja: kuharstvo, strežba, poslovanje hotelov in turističnih agencij, wellness turizem, kultura in način prehranjevanja, načrtovanje turistične ponudbe ter organizacija praktičnega izobraževanja,

-izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije: Menedžer/menedžerka manjšega hotela.