Moja pot

Življenjska pot vsakega posameznika je različna, za ene težka, za druge lahka, predvsem pa odvisna od posameznikovega zornega kota ter soočanja z izzivi. Verjamem, da sem svojo pot izbral sam, torej sem kreator svojega življenja in 100 % odgovoren za svoja dejanja.

Moji prvi spomini se nanašajo na otroštvo ter čas pred osnovno šolo, ko sem že vihtel kuhalnico, nož in lonce v naši domači kuhinji, kjer sem pripravljal kosilo za moje starše in kdaj tudi za obiske naših prijateljev, ko sta mi pomagala oče in babica. Prav tako sem se ukvarjal z glasbo, kar počnem še danes, poleg drugih hobijev, ki mi pomagajo pri mojem osebnem razvoju.

Seveda pa vse ni šlo gladko kot po maslu, kar je bilo na nek način zelo pozitivno zame, saj sem tvegal in se namesto na srednjo šolo za gostinstvo in turizem vpisal na gimnazijo. Kljub mnogim izzivom 1. in 2. letnika, ko sem med poletnimi počitnicami imel popravne izpite iz matematike, angleščine in biologije, me tudi to ni ustavilo in uspešno sem zaključil srednjo šolo. Po končanem 3. letniku sem pred seboj imel počitnice, ki sem jih bolj kot sproščeno preživljal delovno. Odločil sem se za poletno počitniško delo v enem izmed slovenskih naravnih zdravilišč na področju gostinstva in turizma ter skušal kot adolescent ugotoviti, ali se moje želje in cilji delati na področju gostinstva in turizma skladajo z mojimi praktičnimi sposobnostmi. Zaključni letnik srednje šole sem končal z nadpovprečnim uspehom in enako tudi zaključni izpit. Kar sem se pri tem naučil je to, da je potrebno vztrajati, ko padeš, je potrebno vstati. Poglejte majhne otroke kolikokrat padejo in se poberejo, da potem lahko shodijo.

Šolanja po končani srednji šoli nisem nadaljeval na fakulteti ali visoki šoli, kamor je odhajala večina mojih sošolcev, ampak sem se odločil za šolanje na eni od višjih strokovnih šol za gostinstvo in turizem, kjer sem bil nadpovprečno uspešen, med drugim sem z odliko diplomiral kot prvi študent generacije. To mi je vlilo dodatno energijo, motivacijo in zagon za nadaljnje šolanje in željo po dodatnem strokovnem izpopolnjevanju na področju, na katerem sem študiral. Med šolanjem sem si nabiral potrebno prakso v mnogih gostinskih obratih po Sloveniji. Tako sem svojo prvo uradno delovno mesto po končani višji strokovni šoli pridobil v enem izmed znanih in cenjenih gostinskih podjetij, kjer sem bil povabljen k sodelovanju. Tam sem delal kot natakar in uspešno opravil vajeniški izpit. Obveznost sedmih mesecev je bilo potrebno v samostojni Sloveniji nameniti tudi služenju vojaškega roka, kjer sem se naučil discipline in reda. Po končanem naborništvu sem nadaljeval svoje formalno šolanje na visoki šoli za hotelirstvo in turizem ter pridobil tudi kadrovsko štipendijo od enega izmed takrat uspešnih hotelskih podjetij na slovenski obali, kar je zame pomenilo, da se bom lahko po koncu šolanja tudi redno zaposlil.

Tudi na visoki šoli ni šlo vse kot po maslu, a sem zmogel preseči mnoge ovire na poti, kar me je popeljalo do zaključka šolanja. V času študija sem odšel trikrat po štiri mesece na delo v ZDA, kjer sem opravljal različna dela na področju gostinstva in turizma kot kuhar, natakar in pomožni natakar, delo v pralnici, pomivanje posode v kuhinji, pospravljanje sob ter tudi druga dela, kot so slikopleskarska dela, vrtnarska dela itd.  Delal sem pri več delodajalcih hkrati. Vse to mi je dalo širino in zato danes vem, da je vsako delo častno in ga je potrebno spoštovati. Prav tako mi je ta izkušnja prinesla dodatno znanje iz tujega jezika, spoznanje, da če vztrajaš in si dosleden, lahko dosežeš tudi to, da v naslednji sezoni napreduješ na managersko mesto vodje izmene v kuhinji in to v tujini. Tako sem pridobil različne managerske izkušnje, ki sem jih nato s pridom uporabil v podjetju, ki me je štipendiralo vse do zaključka visokošolskega študija. Prav tako sem ugotovil, da je delo v gostinstvu in turizmu v ZDA zelo cenjeno, dobro plačano, delaš do 40 ur na teden in napitnine v povprečju znašajo 15 % zneska na računu. Za ameriške goste si še posebej zanimiv, ker prihajaš iz Evrope in si želijo, da jih obiščeš na njihovem domu ter ti tako določeni gostje pošljejo tudi zahvalno pismo. Delo v tujini pomeni dobro referenco, ki predstavlja konkurenčno prednost pri zaposlitvi doma pred ostalimi kandidati, ki te izkušnje nimajo in kandidirajo za isto delovno mesto.

Tako sem po izkušnjah v tujini in opravljenem šolanju na visoki šoli pričel s pripravništvom v slovenskem podjetju na področju hrane in pijače, ki me je podpiralo finančno s kadrovsko štipendijo v času študija. Po uspešno opravljenem pripravništvu sem se zaposlil na področju kontrole hrane in pijače ter približno po treh letih napredoval do vodje nabavne službe za sistem šestih hotelov, povezanih v eno podjetje pod enotno hotelsko verigo. To je bilo zame zelo stresno obdobje, s katerim se dostikrat nisem znal ustrezno spopadati. Pridobil pa sem dragocene izkušnje ter premagal mnoge izzive, ki jih je bilo potrebno sprejeti, če si hotel preživeti. Podjetje mi je omogočilo, da sem se v tem času še dodatno formalno izobraževal, tako sem končal specializacijo na eni od fakultet in se po zaključku vpisal na znanstveni magisterij. V podjetju smo se soočali z mnogimi reorganizacijami, ki pa so po približno petih letih mojega dela pomenile, da si je potrebno zastaviti nov cilj. Hvaležen sem podjetju za vse pridobljene izkušnje, tako pozitivne kot negativne, saj brez njih ne bi bil danes to, kar sem in tam, kjer sem.

Moja življenjska pot se je za kratek čas ustavila pri enem izmed delodajalcev, kjer sem deloval kot vodja gastro programa za prodajo sveže in zamrznjene ribe ter kave. Odlična priložnost zame, tako sem spoznal, kaj pomeni biti komercialist oz. prodajnik in manager, saj sem bil pred tem vedno na nasprotnem bregu – v vlogi nabavnika oz. kupca. Doživel sem izkušnjo, ko je podjetje zašlo v likvidnostne težave in tako si je bilo potrebno poiskati ponovno nov izziv, ki me je vodil v eno izmed največjih trgovskih podjetij v Sloveniji, kjer sem deloval v obeh vlogah hkrati, torej kot nabavnik in prodajnik za področje svežega mesa.

Izkušnje v vseh teh podjetjih so bile potrebne in so prispevale k sestavljanki mojega življenjskega mozaika, ki se še vedno nenehno dopolnjuje. V času zaposlitve v trgovski verigi sem pričel tudi s poučevanjem kot predavatelj na višji strokovni šoli, smer gostinstvo in turizem, kar so bile moje srednješolske sanje. Moja želja se je uresničila in sem hvaležen in ponosen, da lahko opravljam takšno poslanstvo že 9 let, kjer prenašam pridobljene izkušnje in znanje študentom višjih in visokih šol ter dijakom na srednji šoli za gostinstvo in turizem.

Zavedam se tega, da se celo življenje učimo tako formalno kot neformalno. Sam se že več kot 25 let formalno izobražujem, sedaj tudi kot doktorand Fakultete za turistične študije – TURISTICA, ob tem pa se pogosto udeležujem različnih delavnic na področju osebnostnega razvoja. Obe področji sta zame pogoj za uspešnost v svojem vsakdanu oz. mojem življenjskem poslanstvu.

 

Se nadaljuje …